บริการของเรา


e-Learning LMS /Moodle

1. บริการด้านการติดตั้ง อัปเกรด พัฒนาระบบ และฐานข้อมูล e-learning/ moodle ให้กับองค์กร เอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ โดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์การใช้งานขององค์กรเป็นหลัก

2. วิเคราะห์ วางแผน และให้คำแนะนำด้านการวางระบบ จัดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้เหมาะสมกับจำนวนการเข้าใช้งานของบุคลากร (Concurrent user) และสื่อการเรียน (Media format) เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงบประมาณ

3. พัฒนาระบบ และฐานข้อมูลให้ครอบคลุม (Develop & Customize system) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก ในกรณีที่ระบบการใช้งานพื้นฐานยังไม่ตอบโจทย์ภาพรวมการใช้งาน

4. บริการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรายชื่อ (Ldap/ Active directory) กรณีองค์กรที่มีฐานข้อมูลกลางของรายชื่อ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการพนักงานเข้าออก

5. ให้คำแนะนำ และปรับแต่งระบบความปลอดภัย (Security site) อันเกิดจากการขโมยข้อมูลจากภายนอก เช่น ระบบป้องกันการดาว์นโหลด ระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบการเข้ารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ระบบป้องการโจรกรรมเอกสาร บทเรียน สื่อการสอน ด้วยการเข้ารหัส

6. บริการ MA (Maintenance Service Agreement) ให้กับองค์กรที่ต้องการบำรุง ดูแลรักษา หรือเข้าแก้ปัญหาเมื่อเจอข้อผิดพลาด รวมถึงอัปเดทเวอร์ชั่นของระบบให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งานกับระบบปฎิบัติการต่างๆ

7. บริการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-learning/ moodle ตั้งแต่การใช้งานขั้นพื้นฐาน จนกระทั่งขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งานทางด้านเทคนิค


Web & application Develop

1. เว็บไซต์ไร้หลังบ้าน
    - เว็บไซต์ออกแบบสวยงาม เหมาะสมกับองค์กร
    - ไม่มีระบบหลังบ้าน
    - รูปแบบ Responsive platform
    - รองรับมาตรฐาน bootstrap

2. เว็บไซต์สำเร็จรูป (Joomla, wordpress)
    - มีระบบหลังบ้านสะดวก และง่ายต่อการปรับเปลี่ยน และแก้ไขเนื้อหา
    - มีระบบขายออนไลน์ e-commerce

3. บริการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Application Develop)
    - ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และองค์กร
    - พัฒนาระบบ Front-end ตามความต้องการของลูกค้า
    - พัฒนาระบบ Back-end ตามความต้องการของลูกค้า
    - พัฒนาส่วนเสริม และฐานข้อมูล ตามความต้องการของลูกค้า


บริการด้านอื่นๆ
    - บทเรียนรองรับมาตรฐาน scorm (1.2/ 2004)
    - Html5, flash content
    - Flash game
    - Flipbook
Counter :

webs counters